top

  

top

  

top

  

top

Till Sven Wallén Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Sven Wallén MBA

Kontakta Sven

Det var jag som fick "Ordning- och reda-priset" på
Handelshögskolans i Stockholm executive MBA hösten 1998

Introduktion

Ingenjör med MBA, lång och gedigen erfarenhet från både strategisk och operationell verksamhetsutveckling. Van att jobba med förändring under förändring och gillar att skapa ordning. Lång internationell och utlandserfarenhet. Mina effektiviseringsprojekt sparar klart mer än de kostar och levereras i tid och inom budget - en god investering!

Mitt bidrag

Med mig i er verksamhet får ni en person som snabbt ser vad som behöver göras och utför det, i egna projekt och aktiviteter eller som deltagare i andras, i syfte att effektivisera verksamheten på ett hållbart sätt så att resurser kan frigöras till t.ex. ökad produktion, nya aktiviteter eller nya verksamhetsområden.

Effektiviseringen kan handla om att etablera eller vidareutveckla ett verksamhetssystem, att beskriva verksamhetens processer och arbetssätt och sedan effektivisera dessa, att etablera ett tydligt ledarskap i organisationen med väl beskrivna roller och ansvar, att etablera organisationens värden och låta dessa genomsyra verksamheten. Jag ser det som väsentligt att under hela processen utvärdera både riktning och resultat och vid behov korrigera riktningen. För mig är det också viktigt att stanna kvar och se till att förändringen består. I verkligheten.

Mina erfarenheter

Jag har lång och gedigen erfarenhet från både strategisk och operationell kvalitetsutveckling. I mina anställningar har jag oftast ingått i ledningsgruppen och förutom egna projekt varit stöd till både närmaste chef och ledningsgruppen i övrigt.

Kvalitetsutveckling är för mig bl.a. att effektivisera metoder, rutiner och arbetsflöden, att ifrågasätta, att förbättra, i syfte att snabba upp hantering och flöden, minska kostnader, öka servicenivån och höja kvaliteten. Det inbegriper även mjukare, mindre mekaniska delar av verksamheten, t.ex. ledarskap, hantering av kunder, organisationens värden och kraften av att dessa tillämpas. Här kommer mina kunskaper och erfarenheter som coach väl till pass. För mig handlar det också om att stanna kvar och se till att förändringen består. I verkligheten. Bestående, verkliga resultat.

Min utbildning

Jag är ingenjör med MBA från Handelshögskolan i Stockholm, har arbetat med den europeiska kvalitetsutmärkelsen EQA och även som internrevisor gentemot ISO 9001. Jag har även en mycket gedigen coachutbildning.

Jag har gått ett stort antal kurser inom styrning av förändring, projekt och kvalitet.

Genom MBA:n fick jag teorier och modeller för det jag redan visste fungerade, praktiskt. EQA, European Quality Award, handlar om resultat, ofta grundade på ISO 9000. Coaching handlar om resultatfokus, kommunikation och förändring.

Läs om MBA


Kunskap är makt, makt att välja att dela med mig av min kunskap till andra, så att jag kan lära mig andra, kanske till och med ännu intressantare saker. What goes 'round comes 'round. Givers' gain.   


Vi ska leverera, inte vad kunden vill ha, utan vad kunden inte ens har kunnat drömma om att han ville ha; och när han får se det kommer han omedelbart att inse att det är vad han velat ha hela tiden.
Sir Denys Lasdun, brittisk arkitekt, 1972


Du vet att du behöver en kvalitetsutvecklare när ...

 • du tycker att du inte riktigt hinner med att både driva verksamheten och se till att den är framtidssäkrad.
 • du vill utveckla hur du använder din ledningsgrupp.
 • du vill se till att en del av det som bara finns i huvudet på dina medarbetare (humankapital) kommer på pränt (strukturkapital).
 • du vill vidareutveckla verksamheten.
 • du vill få en effektivare organisation och verksamhet.
 • du vill etablera excellenscentra.

Detta är bara några få exempel på vad du kan ha en kvalitetsutvecklare till.

Är det idé att ifrågasätta det ni redan gjort? Nja, bara om det är viktigt att se vem man möjligtvis kan skylla det på. Att undersöka det som är och har varit är nödvändigt för att veta vad som fungerar, hur det fungerar och vad det resulterat i. Att undersöka var du är nu är nödvändigt för att veta hur du ska ta dig till ditt mål, vägen dit beror ju på varifrån du startar, eller hur?

Jag ifrågasätter om du/ni ska fortsätta göra som du/ni gjort, eller om ni ska bli effektivare.

 1. Vilka är de tre största problemen eller hindren just nu?
 2. Vad är effekten om dessa inte längre fanns? Vad skulle det innebära (för dig) att komma runt dessa?
 3. Om du redan kommit förbi problemen, vilka möjligheter ser du då?
 4. Vad har du gjort tidigare för att komma vidare?
 5. Hur mycket skulle det vara värt att bli av med problemet / hitta vägar runt hindret?
Mer om Kvalitetsutveckling Mer

Coaching - ett av mina verktyg

Coaching handlar om att ge stöd i förändringsprocesser likväl som det handlar om att ifrågasätta det som redan är. Coaching kan riktas åt grupper likväl som individer. Konkret är coachen den som på ett strukturerat sätt:

 • Hjälper sin klient att ställa realistiska mål.
 • Är ett stöd och ett bollplank på vägen.
 • Kan ställa upp som en resurs i krislägen.
 • Hjälper sin klient att ta fram djupare liggande behov och matcha dem mot uppställda mål.
 • Lotsar sin klient vidare mot nya fronter.
 • Hjälper klienten att se nya och annorlunda perspektiv.
 • Är någon som ställer obehagliga eller oväntade frågor.
 • Hjälper sin klient att identifiera problem och möjligheter.
 • Hjälper sin klient att undanröja hinder på vägen.
 • Hjälper klienten att hålla sig på spåret.
 • Är en spegel åt klienten.
 • Ägnar sig åt aktivt lyssnande.

Läs om coaching hos Sven Wallén Ledarskap & Coaching (öppnas i nytt fönster) Mer

Till början på sidan

Webbplatsinformation, information om kakor