top

Till Sven Wallén Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Sven Wallén MBA

Kontakta Sven

Formalia


Materialet på denna webbplats är skyddat av Svensk och internationell upphovsrättslag (populärt kallat copyright).

Sven Wallén innehar upphovsrätten till allt material på webbplatsen, om inte annat anges.


Vill du låna material?

Vill du använda texter du hittat på denna webbplats är du hjärtligt välkommen att höra av dig till Sven om detta.

Om det skall användas i ett positivt syfte och om du först pratar med mig (telefon eller mejl) och får mitt godkännande och att materialet anger denna webbplats som källa, samt att du skickar en kopia på artikeln eller materialet till mig, går det vanligtvis utmärkt.

Under förutsättning att denna webbplats anges som källa på kopian av materialet och med bifogande av upphovsrättsmeddelandet ovan får materialet emellertid kopieras och distribueras för enskilt bruk.


SAWA

SAWA kommer från mina initialer Sven A Wallén

Swahili: Sawa betyder bra, OK. Sawasawa betyder också bra, OK (egentligen dubbelt bra, dubbelt OK).

Japanska: Sawa betyder uppströms av en bäck, eller en bergsbäck. Sawasawa är ljudet av vinden.

Franska: Ça va betyder ungefär "hur står det till?"

Shewa (šawā eller šewā) är en historisk region och ett tidigare kungadöme i Etiopien.


Till början på sidan

Webbplatsinformation, information om kakor

 

Things happen within the box ...

... and ...

 

saker händer i lådan

saker händer utanför lådan