top

Till Sven Wallén Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Sven Wallén MBA

Kontakta Sven

MBA

Master of Business Administration
Handelshögskolan i Stockholm september 1996 - november 1998


MBA - En vidareutbildning riktad till bl.a. civilingenjörer. Min löpte över två år och bestod av 21 veckors klassrumsundervisning (och ungefär lika mycket till i hemstudier och projektarbeten) inom ekonomi och redovisning, företagsstrategier, ledarskap, organisation, förändringsledning, mm. Motsvarar 45p (67,5hp).
Utbildningen gav mig bl.a. teoretiska modeller för det jag kunde praktiskt och en god bas att agera vidare från.


Några av mina projektarbeten från MBA:n är:

Aktörer och Marknader

  • Organisation: En sammanfattning av Gareth Morgans bok “Images of organisation” med egna kommentarer, samt en analys av en pågående förändring utifrån metaforerna presenterade i boken.
  • Industriell marknadsföring: Procedur för framtagande av Marknadsplan (affärsplan) för en global serviceorganisation, samt vissa tillämpningar.
  • IT som ledningsverktyg – En studie av hur IT kan användas i en organisation.
  • Nationalekonomi: Sverige och EMU.
  • Affärsjuridik.

Ekonomisk Styrning och Information

  • Ett antal olika projektarbeten, bl.a. elektronisk kalkylmodell.

Förändring och Integration

  • Projektarbete: Beskrivning av och rapportering från ett förändringsprojekt.

Internationell Företagsutveckling

  • Strategi för Asienverksamheten.
  • Företagsstrategi.
  • Management of Technology – Hur teknologi hanteras dels i eget utvecklingsarbete, dels i framtagna produkter och tjänster.

Till början på sidan

Webbplatsinformation, information om kakor